Θ. Καρυπίδη 3
Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
Μακεδονία
Τηλέφωνο: 2313024467
Κινητό: 6983845844