Οροί Χρήσης.

 

 
 Με την εγγραφή σας στο Pc.gr αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

 

Το pc.gr είναι ένας χώρος αγγελιών από χρήστες που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστοσελίδα.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και τη νομιμότητα του/των περιεχομένου/ων των αγγελιών τους,
συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, των γραφικών, των βίντεο ("Περιεχόμενο") που καταχωρήθηκαν και μεταφορτώθηκαν για δημοσίευση στo pc.gr.

To pc.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρανομία ή ανακρίβεια του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους προϊόντων, υπηρεσιών.

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του pc.gr
και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του pc.gr κάθε φορά που θεωρεί αυτή ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους.

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το pc.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό
καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στο pc.gr.
Ταυτόχρονα η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο pc.gr άλλες αγγελίες οποιασδήποτε κατηγορίας
και με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Ο /Η χρήστης εγγυάται οτι το Περιεχόμενο της αγγελίας του/της δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας
(Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης η περιεχώμενο του θήγει πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε για την άμμεση επικοινωνία σας) .
Ο/Η χρήστης συμφωνεί να αποδεσμεύσει το pc.gr από παντός είδους υποχρεώσεις και αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας βασιζόμενες
σε οποιαδήποτε θεωρία υποχρέωσης ή οποιαδήποτε νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων αυτής της ζημίας ή του κόστους.
Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του pc.gr θα πρέπει :

1. να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο pc.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

2. να ενημερώνει επιμελώς το pc.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν
διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 
Όροι Χρήσης  | Πολιτική Cookies  | Πλεονεκτήματα Εμπόρων  | Τιμοκατάλογος