Όροι Χρήσης / GDPR

Όροι Χρήσης

Με την εγγραφή σας στο Pc.gr αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Το pc.gr είναι ένας χώρος αγγελιών από χρήστες που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστοσελίδα.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και τη νομιμότητα του/των περιεχομένου/ων των αγγελιών τους,
συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, των γραφικών, των βίντεο ("Περιεχόμενο") που καταχωρήθηκαν και μεταφορτώθηκαν για δημοσίευση στo pc.gr.

To pc.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρανομία ή ανακρίβεια του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους προϊόντων, υπηρεσιών.

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του pc.gr
και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του pc.gr κάθε φορά που θεωρεί αυτή ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους.

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το pc.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό
καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στο pc.gr.
Ταυτόχρονα η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο pc.gr άλλες αγγελίες οποιασδήποτε κατηγορίας
και με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Ο /Η χρήστης εγγυάται ότι το Περιεχόμενο της αγγελίας του/της δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας
(Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης η περιεχόμενο του θίγει πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας) .
Ο/Η χρήστης συμφωνεί να αποδεσμεύσει το pc.gr από παντός είδους υποχρεώσεις και αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας βασιζόμενες σε οποιαδήποτε θεωρία υποχρέωσης ή οποιαδήποτε νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων αυτής της ζημίας ή του κόστους.
Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του pc.gr θα πρέπει :

1. να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο pc.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

2. να ενημερώνει επιμελώς το pc.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν
διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Cookies

To Pc.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies.

Για να επιτύχουμε και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.
Με τη χρήση του ιστότοπου Pc.gr δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.
Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούμε σε εταιρείες ή τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών μας.
Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό διαφημίσεων από το Pc.gr επισκεπτόμενοι την IAB.
Μπορείτε οποτεδήποτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο Help του κάθε προγράμματος περιήγησης.

Το Pc.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

*Για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας στις αναζήτησεις.

*Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα.

*Για να διευκολύνουμε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.

*Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)


Τα  προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εγγραφή σας στο PC.GR, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του PC.GR και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών. Οι εγγεγραμμένοι στο PC.GR είναι αποκλειστικά επαγγελματίες και όχι ιδιώτες.
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου PC.GR, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και απάντησης στα αιτήματα σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
Όσον αφορά το Ηλεκτρονικό Περιοδικό PC.GR , αυτό αποστέλλεται μόνο σε επαγγελματίες που έχουν σχέση με τη Πληροφορική και Τεχνολογία αφού πρώτα έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών, αυτές αποστέλλονται και σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες αφού πρώτα έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους μέσω double opt-in βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Όσον αφορά  τη Λίστα Εμπόρων (Κατάλογο Επιχειρήσεων), οι Επαγγελματίες Πληροφορικής και Ειδών Τεχνολογίας έχουν κάνει εγγραφή μόνοι τους αφού πρώτα έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους και συμφώνησαν με τους Όρους Χρήσης μέσω double opt-in βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Το PC.GR ουδεμία ευθύνη φέρει για τη δημοσιοποίηση και την ορθότητα των στοιχείων τους. Η λίστα εμπόρων είναι προσβάσιμη από όλους προς αναζήτηση επαγγελματιών Πληροφορικής και Ειδών Τεχνολογίας.  Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάποιος δεν είναι επαγγελματίας, θα αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα. 


Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του PC.GR που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με τo PC.GR επιχειρήσεις, με σκοπό την ασφάλεια, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων(GDPR). Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί  το PC.GR ή την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected] μέσω του e-mail με το οποίο έχουν εγγραφεί στo PC.GR, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων του PC.GR.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων ή διαγραφή του Profile που διατηρούν στο PC.GR υπεύθυνοι είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες αφού έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.
 
Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων


Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.
Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της PC.GR (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας (HTTPS).