Χρήση internet στην Ευρώπη.

Χαμηλή χρήση internet για τους Έλληνες.

 

 

Τα ποσοστά καθημερινής χρήσης internet στην Ελλάδα για το έτος 2020, ήταν αρκετά χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Eurostat, με πρόσφατη δημοσίευσή της  ανέφερε πως κατά τη διάρκεια του 2020, το ποσοστό των πολιτών που έκαναν καθημερινή χρήση του διαδικτύου, είναι αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το 2019.

Σε αντίθεση με τις βόρειες χώρες όπου παρατηρείτε η χρήση του διαδικτύου να φτάνει και το 96%, η Ελλάδα έφτασε μόλις το 76%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης, έχουν καταγραφεί στη Βουλγαρία, αγγίζοντας το 53%.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος