Το PC.GR αλλάζει

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ PC.GR ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το PC.GR αλλάζει! Πλέον μόνο οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες Πληροφορικής και ειδών τεχνολογίας θα μπορούν να καταχωρούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και όχι οι μεμονωμένοι ιδιώτες.  Το PC.GR  δίνει προτεραιότητα και στηρίζει  τους επαγγελματίες.

 

  Pc.gr – Η μεγαλύτερη αγορά Τεχνολογίας και ειδών Πληροφορικής στην Ελλάδα