Τεχνητή νοημοσύνη και στην Ελλάδα

Ελλάδα και τεχνητή νοημοσύνη.

 

Σε αντίθεση με τη Φινλανδία, η Ελλάδα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είχε ιδιαίτερα επιτεύγματα να δείξει.

Μέσα από την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ελλάδα, επενδύει σε εφαρμογές AI.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος