Τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του GR-IX::Athens

GR-IX

 

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) , το οποίο ανήκει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε αναβάθμιση του Διαδικτύου με την ανακοίνωση λειτουργίας του GR-IX::Athens.

Το GR-IXείναι το Ελληνικό Internet Exchange, μία εθνική υποδομή που εξασφαλίζει την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία στην ίδια τη λειτουργία του Διαδικτύου. Πρόκειται για ένα κόμβο που δίνει τη δυνατότητα να συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους πάροχοι υπηρεσιών Internet, πάροχοι περιεχομένου, πάροχοι υπηρεσιών cloud κλπ.

Το GR-IX διαθέτει δύο ανεξάρτητες νησίδες, με συνολικά 4 POPs και 119 Ports, όπου συνδέονται 53 μέλη στην Αθήνα (GR-IX::Athens) και 21 μέλη στην Θεσσαλονίκη (GR-IX::Thessaloniki).

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα βασίζεται σε αρχιτεκτονική EVPN/VXLAN και μπορούν νασυνδεθούν σε αυτό με θύρες 1Gbps, 10Gbps, 100Gbps, ή πολλαπλάσια αυτών. Τέλος,αναβαθμίστηκε η χωρητικότητα διασύνδεσης των PoP του GR-IX::Athens, σήμερα, η οποία σήμερα ξεπερνά το 1,7 Tbps.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος