Τα router το επόμενο θύμα της παγκόσμιας έλλειψης chip

 

Άνοδο και στις τιμές των router;

 

 

H καταναλωτική αγορά προϊόντων ημιαγωγών, κυρίως GPU και CPU, έχει υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας και της ανόδου του cryptomining. Η ζήτηση δε μπορεί να ικανοποιηθεί από την υπάρχουσα πααραγωγή, με αποτέλεσμα υπερβολική αύξησηστις τιμές αλλά και έλλειψη διαθεσιμότητας.

Ο επόμενος κλάδος που πλήττεται είναι οι οικιακοί δρομολογητές διαδικτύου( router), όπου ο χρόνος αναμονής για να λάβει κάποιος πελάτης μια νέα παρτίδα έχει διπλασιαστεί από τις 30 εβδομάδες στις 60 εβδομάδες. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αυξήσει και εδώ τις τιμές αλλά και να πλήξει τους επαγγελματίες του κλάδου.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος