Στα 194 δισ. ευρώ η αξία των δημοσίων data το 2030

Στα 194 δισ. ευρώ η αξία των δημοσίων data το 2030

 

Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, η Οδηγία διευκολύνει τη διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα, όπως, για παράδειγμα, νομικά data, δεδομένα κίνησης, μετεωρολογικά και οικονομικά δεδομένα. Η Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ανωνυμοποιημένα δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας από νοικοκυριά ή πληροφορίες σχετικά με την εθνική παιδεία ή τα επίπεδα αλφαβητισμού, πρακτικά επικαιροποιεί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δεδομένα αυτά καθίστανται διαθέσιμα προς περαιτέρω χρήση. Με την Οδηγία, τα δεδομένα του δημόσιου τομέα, καθώς και δεδομένα οργανισμών, που διεξάγουν έρευνα θα καταστούν ευκολότερα διαθέσιμα και θα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούνται ευκολότερα τόσο από μηχανές όσο και από τον άνθρωπο.

“Τα δεδομένα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης πολλών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ευρεία και δωρεάν διάθεση δεδομένων υψηλής ποιότητας και υψηλής αξίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής καινοτομίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη”, αναφέρει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Εφαρμογή

Σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να τεθεί η Οδηγία σε εφαρμογή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε. θα πρέπει πλέον να εγκρίνουν επισήμως τους αναθεωρημένους κανόνες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να εφαρμόσουν τους κανόνες εντός δύο ετών προτού αυτοί τεθούν σε ισχύ. Η Επιτροπή θα αρχίσει να διαβουλεύεται με τα κράτη-μέλη με στόχο την ταυτοποίηση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, τα οποία θα καθοριστούν σε εκτελεστική πράξη. Η επικείμενη εκτελεστική πράξη θα προβεί σε επιλογή ορισμένων συνόλων δεδομένων ιδιαίτερης κοινωνικοοικονομικής σημασίας (σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας) διαθέσιμων δωρεάν και ελεύθερα σε ολόκληρη την Ε.Ε. μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Να σημειωθεί ότι η νέα Οδηγία βρίσκεται σε απόλυτη σύμπλευση με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Έτσι, κάθε περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δυνάμει της Οδηγίας σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, πρέπει να σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο γενικό κανονισμό.

 

Πηγή:reporter.gr