Προσβολή λογισμικού Smartphone

Αναγνώριση και τρόπος αντιμετώπισης τους

 

Ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες smartphone είναι η προσβολή της συσκευής από κακόβουλο λογισμικό και η ανίχνευσή του.

Η ύπαρξη ιού στη συσκευή μπορεί να αναγνωριστεί μέσω των παρακάτω ενδείξεων:

  • Μείωση ταχύτητας.
  • Μείωση διάρκειας μπαταρίας.
  • Αυξημένη θερμοκρασία συσκευής.

 

Η αφαίρεση του κακόβουλου λογισμικού μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

  • Διαγραφή της προσωρινής μνήμης του browser.
  • Κατάργηση εγκατάστασης αχρησιμοποίητων εφαρμογών.
  • Εγκατάσταση antivirus για ανίχνευση μολυσμένων αρχείων και εφαρμογών.
  • Επαναφορά εργασιακών ρυθμίσεων της συσκευής.
  • Άμεση ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των ενημερώσεων ασφαλείας.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος