Ψηφιοποίηση των ΔΟΥ

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

 

Πρόκειται για ένα Σχέδιοτων 32 δισ. ευρώ που φέρνει μεταρρυθμίσεις ώστε να επιταχυνθούν οι επιστροφές ΦΠΑ μέσω της ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.

Αυτό αποτελεί εδώ και καιρό πάγιο αίτημα της αγοράς η οποία διψάει για ρευστότητα λόγω του Covid-19. H ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία φαίνεται μέχρι τώρα να “κολλάει” το σύστημα διαδικασιών, θα περιοριστεί με αυτό το Σχέδιο.

Από 1η Ιουλίου 2021 τίθεται σε ισχύ η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων myData , δίνεται δηλαδή στην εφορία τη δυνατότητα για παρακολούθηση και έλεγχο των τιμολογίων των επιχειρήσεων , μην επιτρέποντας να κωλυσιεργούν οι ελεγκτικές διαδικασίες.

Στόχος είναι, επιπλέον, η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και η αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ψηφιακών εφαρμογών για την αυτόματη προσυμπλήρωση των περισσότερων στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις.

Απώτερος στόχος είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών Αρχών με στόχο τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής μέσω της ενεργοποίησης προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα έχουν πλήρη εικόνα για τη φορολογική και περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος