Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ανέργων έως 29 ετών.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 άνεργους νέων ηλικίας έως 29 ετών.

 

Η δράση αφορά:

  • εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάργησης «Digital Marketing» τουλάχιστον 50 ωρών.
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το Digital Marketing ή διαθέτουν τμήματα Marketing.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

  • Από 7/9/2021 – 21/9/2021 (ώρα 23.59)

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για 6 μήνες, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο site “www.oaed.gr” την επομένη της έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός προθεσμίας 27 ημερών. Η ακριβή ημερομηνία έναρξης – λήξης θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου.

Συνολικός προϋπολογισμός: 16.500.000€

Για περισσότερα :“https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5379”

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος