Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ανέργων άνω των 30 ετών

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είναι οι παρακάτω:

  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός
  • Υλικά και Κατασκευές
  • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

  • Από 6/9/2021 – 15/11/2021 (ώρα 15.00)

Η αίτηση υποβάλλεται στο www.ependyseis.gr/mis με χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ).

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.960.000€

Για περισσότερα: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5376

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος