Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών

Αρχές Μαϊου αναμένεται το πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών 

 

Αρχές Μαϊου αναμένεται το πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών για τις επιχειρήσεις για 50.000 επιχειρήσεις με συνολικό ποσά μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αφού προηγουμένως θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής

Το ποσοστό κάλυψης θα ξεκινά από το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα μειώνεται στο 70% στις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 άτομα., ενώ το ανώτατο ύψος της επιδότησης ανά επιχείρηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Το πρόγραμμα της επιδότησης των παγίων δαπανών θα αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που θα συνδυάζουν και μεγάλη μείωση εσόδων και αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Το υπουργείο Οικονομικών θα υπολογίσει τις «πάγιες» δαπάνες που θα επιδοτηθούν σε κάθε επιχείρηση. Πάγια δαπάνη θα είναι η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι λογαριασμοί νερού, τηλεφώνων και ρεύματος, τα ενοίκια κ.λπ.

Δεν θα είναι οι επιταγές που πρέπει να καλυφθούν (σ.σ. η επιταγή είναι μέσο πληρωμής και όχι δαπάνη), δεν θα είναι οι επενδυτικές δαπάνες, δεν θα είναι οι φόροι και οι τόκοι ούτε οι δόσεις των δανείων.

Είναι πιθανό ότι για την εκταμίευση και της συγκεκριμένης βοήθειας να υπάρξει δέσμευση για διατήρηση των θέσεων εργασίας.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος