Οι επιχειρήσεις που έχουν ρευστό

Οι 26 επιχειρήσεις που έχουν ρευστό €1,15 δισ.

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 15 δισ. ευρώ

Παρά τη 10ετή κατάρρευση της οικονομίας και των ελληνικών  επιχειρήσεων, 26 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο της Αθήνας διαθέτουν «γεμάτα ταμεία», καθώς τα ρευστά τους διαθέσιμα ξεπερνούν το 1,15 δισ. ευρώ. Ορισμένες μάλιστα έχουν και μηδενικό δανεισμό, όπως π.χ. η Αεροπορία Αιγαίου που διαθέτει ρευστότητα 333,6 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ με 264,85 εκατ. ευρώ, ο Καρέλιας με 150,5 εκατ. ευρώ, η ΕΧΑΕ με 96 εκατ. ευρώ, η ΕΥΑΘ με 71 εκατ. ευρώ, τα Alpha Αστικά Ακίνητα με 70 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΘ με 37,5 εκατ. ευρώ.

Υστερα από σωρευτικές ζημιές σχεδόν 45 δισ. ευρώ στα χρόνια της κρίσης οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρήσεις πάντως, για πρώτη φορά από το 2008, «γύρισαν» σε κερδοφορία τόσο το 2016 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ ο συνολικός δανεισμός τους μειώθηκε κατά 15 δισ. ευρώ. Την περίοδο 2003-2008, δηλαδή κατά τη χρυσή εποχή του τραπεζικού συστήματος, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες υπερδιπλασίασαν τα τραπεζικά τους χρέη (από 19,85 δισ. ευρώ το 2003 σε 43,91 δισ. ευρώ το 2008), μια τάση η οποία συγκρατήθηκε το 2009, καθώς έκλειναν οι στρόφιγγες της ρευστότητας. Η μείωση του κόστους δανεισμού και ο περιορισμός της εξάρτησής τους από ακριβά ξένα κεφάλαια αποτέλεσαν ζητούμενο στα χρόνια της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα από το 2008 ως σήμερα συνολικά 116 εταιρείες πήραν τον δρόμο της εξόδου από το Χρηματιστήριο, έναντι μόλις 23 που εισήλθαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ετσι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017 ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός των εισηγμένων, σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών από τη Merit ΑΧΕΠΕΥ, διαμορφώθηκε σε 29,15 δισ. ευρώ.

 

Η αναλογία

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός διαμορφώθηκε σε 9,55 δισ. ευρώ, ενώ με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 9,35 δισ. ευρώ το βραχυπρόθεσμο χρέος καλύπτεται εξ ολοκλήρου - ειδικά αν συνυπολογιστούν και τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) στα οποία τοποθετούν ορισμένες εισηγμένες σημαντικό μέρος των διαθεσίμων τους.

Μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος που υποχρεώθηκε σε διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 64 δισ. ευρώ και στον σχηματισμό προβλέψεων ύψους 57 δισ. ευρώ, για την αγορά καθοριστικής σημασίας παράγοντας που θα συμβάλει στην απελευθέρωση ρευστότητας προς υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις είναι η αποτελεσματική μείωση των υπολοίπων των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη Merit, σε 32 εταιρείες (από 27 στο τέλος του 2016) η αναλογία καθαρός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια είναι μεγαλύτερη του 1,5 και εξ αυτών οι 27 (από 21 στο τέλος του 2016) εμφανίζουν αναλογία μεγαλύτερη του 2,0, πράγμα που δεικνύει τον υψηλό βαθμό μόχλευσής τους.

 

Ταμειακές ροές

Σύμφωνα με την Beta ΑΧΕΠΕΥ πάντως, η ψαλίδα κερδοφόρων / ζημιογόνων συνέχισε να ανοίγει υπέρ των κερδοφόρων και πλέον το 57% των εταιρειών κινείται σε θετικό έδαφος, επίδοση η οποία είχε εμφανιστεί το 2008 αλλά με διαφορετικό αριθμό εισηγμένων εταιρειών (270 εταιρείες έναντι 179). Ποιοτικά οι 102 εταιρείες που εμφάνισαν κέρδη είδαν βελτίωση στην κερδοφορία στο 50% (51 εταιρείες), ενώ 22 εταιρείες γύρισαν από ζημιογόνο αποτέλεσμα. Καθώς, σύμφωνα με την Beta, οι εισηγμένες έχουν την εμπειρία απαιτητικών συνθηκών, μια μικρή αύξηση στη ζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των λειτουργικών κερδών, αφού το σταθερό κόστος έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Επιπλέον, οι πρόσφατες αναχρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων με χαμηλότερα επιτόκια δημιουργούν χώρο για αύξηση των κερδών, ενώ η βελτίωση στο κόστος δανεισμού δεν σταματά στις ομολογιακές εκδόσεις, καθώς η ωφέλεια στο προφίλ ρίσκου των εταιρειών έχει αντίκρισμα και στον τραπεζικό δανεισμό.

 

Πηγή: tovima.gr