ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με 100% κάλυψη

Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 

 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και  λήγουν στις 19 Απριλίου. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία.

 Το πρόγραμμα δέχεται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ για τουλάχιστον ένα έτος.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει 100% την αποζημίωσή των ασκουμένων και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο με 550 ευρώ το μήνα.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5171

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος