Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" λόγω COVID-19

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" λόγω COVID-19

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) "Elevate Greece" και δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3. Στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19.

H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis από 16/3/2021 έως 30/9/2021.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος