Νέα υπηρεσία «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)

Νέο ψηφιακό εργαλείο

 

 

Το «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)» είναι ένα εργαλείο, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση χρόνου αλλά πάντα με τη διασφάλιση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Με το ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet,οι πελάτες των τραπεζών μπορούν να κάνουν την αναγκαία επικαιροποίηση των στοιχείων τους χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία τους σε κατάστημα.

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος