H Mastercard παρουσιάζει το νέο μοντέλο της Ψηφιακής Ταυτότητας.

H Mastercard παρουσιάζει το νέο μοντέλο της Ψηφιακής Ταυτότητας

 

Η Mastercard παρουσιάζει το όραμά της για την ψηφιακή ταυτότητα σε ένα ολοένα και περισσότερο διαδικτυακό κόσμο. Μία νέα έκθεση με τίτλο «Αποκαθιστώντας την Εμπιστοσύνη σ' έναν Ψηφιακό Κόσμο», παρουσιάζει ένα λεπτομερές πλαίσιο για το πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή ταυτότητα ξεκινώντας από το άτομο που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ψηφιακής αλληλεπίδρασης.

 

Οδηγός για το μοντέλο αυτό στάθηκαν οι «Αρχές της Ψηφιακής Ταυτότητας» της Mastercard, πάνω στις οποίες θεμελιώνεται το νέο αυτό σύστημα. Οι αρχές αυτές επικεντρώνονται γύρω από τα δικαιώματα και την κυριαρχία των δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τη συγκατάθεση, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ενσωμάτωση. Όλα μαζί συναποτελούν ένα θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα που λέει: «Έχω τη δική μου ταυτότητα και είμαι υπεύθυνος για τα προσωπικά μου δεδομένα».

Ένταξη

Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ψηφιακή ταυτότητα

Κυριότητα

Κάθε άτομο είναι υπεύθυνος της ταυτότητάς του και των προσωπικών του δεδομένων

Απλότητα

Η χρήση της ψηφιακής ταυτότητας από ένα άτομο πρέπει να γίνεται με απλό και διαισθητικό τρόπο

Εμπιστευτικότητα

Ένα άτομο έχει το δικαίωμα να κρατήσει προσωπικές πληροφορίες για την ψηφιακή του ταυτότητα

Συγκατάθεση

Η ψηφιακή ταυτότητα ενός ατόμου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να κοινοποιείται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του ή όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία

Διαφάνεια

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για το πώς χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται τα δεδομένα της ψηφιακής τους ταυτότητας

Ασφάλεια & Ακεραιότητα

Tα δεδομένα ταυτότητας και οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν την ψηφιακή ταυτότητα ενός ατόμου θα πρέπει να υλοποιούνται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ακεραιότητας.

Δικαιώματα δεδομένων

Τα άτομα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένω της ταυτότητάς τους, αλλά και το δικαίωμα στην προσφυγή, σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους

Εύλογη Χρήση

Τα δεδομένα ταυτότητας ενός ατόμου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους, δίκαιους και χωρίς διακρίσεις σκοπούς

Επιλογή

Τα άτομα θα πρέπει να έχουν το περιθώριο επιλογής ενός ψηφιακού παρόχου ταυτότητας και τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από αυτόν όποτε το επιθυμούν

«Το μεγάλο ερώτημα για τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις σε μία εποχή με όλο και αυξανόμενη διαδικτυακή χρήση είναι το εξής: Πώς εμπιστεύεσαι κάποιον που δεν γνωρίζεις, δεν μπορείς να δεις και δεν είναι παρών;», διερωτήθηκε σε δηλώσεις του ο Ajay Bhalla, Πρόεδρος του Τμήματος Cyber & Intelligence Solutions της Mastercard. «Πρόκειται για ένα πεδίο που διερευνούμε εδώ και καιρό, συζητώντας με διαφορετικές ομάδες. Έχοντας πλέον τη γνώση, φανταζόμαστε έναν κόσμο όπου η ταυτότητα ενός ατόμου και οι συσκευές που λειτουργούν για λογαριασμό του μπορούν να επαληθευτούν άμεσα και με ασφάλεια, έναν κόσμο όπου η πρόσβαση αποκτάται χωρίς κωδικούς πρόσβασης και τα δεδομένα ανταλλάσσονται μόνο βάσει συγκατάθεσης».

Το μοντέλο της Mastercard διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου και δεν συγκεντρώνει δεδομένα ταυτότητας. Επιπλέον, επιτρέπει τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις με την ελάχιστη ανταλλαγή δεδομένων και μόνο όταν αυτή είναι απαραίτητη. Διασφαλίζει την προστασία και τη χρήση των δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο αφήνοντας στους χρήστες τον έλεγχο, την ώρα που η ταυτότητα του ατόμου θα παραμένει συνδεδεμένη με ασφάλεια στο smartphone του.

Η πρόσβαση σε μια ψηφιακή ταυτότητα θα ξεκλειδώσει νέες και βελτιωμένες εμπειρίες για τους ανθρώπους κατά την αλληλεπίδρασή τους με επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών και τις online κοινότητές τους, παρουσιάζοντας μία πιο αποτελεσματική διαδικτυακή εμπειρία αγορών, μια πιο απρόσκοπτη διαδικασία για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού ή τη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων καθώς και την απλοποίηση της χρήσης των emails, των social media και των πλατφορμών ψυχαγωγίας. Θα μειώσει, επίσης, τον κίνδυνο απάτης και την κλοπή ταυτότητας.

Ο Ajay Bhalla δήλωσε: «Η ψηφιακή ταυτότητα απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Έχοντας ως βάση τη στρατηγική μας συνεργασία με τη Microsoft, και δουλεύοντας με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, δεσμευόμαστε να διευκολύνουμε το δίκτυο και να βοηθήσουμε στον καθορισμό των κανόνων και του τρόπου διακυβέρνησης. Μαζί, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να μετασχηματίσουμε το πως αλληλοεπιδρούμε ψηφιακά, έτσι ώστε αυτό να γίνεται με βολικό τρόπο και να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια».

 

Πηγή:reporter.gr