Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Ψηφιακές δράσεις και στόχοι μέχρι το 2030

5G παντού στην ΕΕ έως το 2030

 

Στόχος είναι η ΕΕ να κατέχει κυρίαρχη θέση στον ψηφιακό τομέα στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου κόσμου, και να εφαρμόζει ψηφιακές πολιτικές που επιτρέπουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο.” αναφέρει σε σχετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διαθέσουν τουλάχιστον το 20% των δαπανών τους στην ψηφιακή προτεραιότητα ενώ αρωγός θα είναι και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Η "ψηφιακή πυξίδα” της ΕΕ περιλαμβάνει τέσσερις άξονες :

 

1.Ψηφιακές Δεξιότητες

2.Ψηφιακές Υποδομές

3.Ψηφιακός Μετασχηματισμός

4.Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

 

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος