Ελλάδα 2.0

Eλληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης

 

Το «Ελλάδα 2.0» είναι το ελληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης συνολικού ύψους 30,5 δισ. Ευρώ (17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Το συμβούλιο Ecofin, που αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ, ενέκρινε τα πρώτα 12 εθνικά σχέδια ανάκαμψης, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα τέλη Ιουλίου ξεκινά η εκταμίευση προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης.

Για τη χώρα μας, το ποσό της προχρηματοδότησης αντιστοιχεί σε 4 δισ. ευρώ (2,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,7 δισ. ευρώ σε δάνεια), ενώ η ελληνική κυβέρνηση προσδοκά να λάβει ακόμη 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021.

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος