Δήμος Πειραιά: δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων

Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων


Το πρόγραμμα αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Δικαιούχοι είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/6/2021 έως 31/8/2021 (ώρα 15:00) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος