Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν την επιστρεπτέα προκαταβολή

Οι πληγέντες από την πανδημία οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά θεωρούν πως απορρίφθηκαν άδικα, έχουν τώρα το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση διεκδικώντας τη χορήγηση των ενισχύσεων τη χορήγηση των ενισχύσεων του τρίτου και τέταρτου κύκλου.

Πέντε μέρες προθεσμία από την ΑΑΔΕ για ενστάσεις και νέες αιτήσεις.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση έχουν περιθώριο πέντε ημερών για την υποβολή ένστασης μέσω της πλατφόρμας MyBusinessSupport, τόσο για την επιστρεπτέα προκαταβολή όσο και για την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρώσουν πληροφορίες όπως σε ποιο κύκλο έκαναν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας, γιατί θεωρούν πως εσφαλμένα απορρίφθηκε και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την εσφαλμένη απόρριψη.

Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος