Δήμος Πειραιά: δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων

Δήμος Πειραιά: δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων
Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων Το πρόγραμμα αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Δικαιούχοι είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά. Οι...
Διαβάστε περισσότερα →

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων για αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων για αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων για αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών     Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένους στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει ...
Διαβάστε περισσότερα →

ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ   Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν χαμηλότοκα δάνεια, με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί να διασφ...
Διαβάστε περισσότερα →

2 νέες Προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

2 νέες Προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου
2 νέες Προσκλήσεις του Αναπτυξιακο Νόμου   Από τις 25 Μαΐου μέχρι και τις 30 Ιουλίου ξεκινάει ένας νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα "Γενική Επιχειρηματικότητα" και "Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις". Σύμφωνα...
Διαβάστε περισσότερα →

Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών

Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών
Αρχές Μαϊου αναμένεται το πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών    Αρχές Μαϊου αναμένεται το πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών για τις επιχειρήσεις για 50.000 επιχειρήσεις με συνολικό ποσά μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αφ...
Διαβάστε περισσότερα →

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας “next stage challenge 2021”

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας “next stage challenge 2021”
Next Challenge 2021   Το πρόγραμμα Next Challenge 2021 είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. Αφορά συγκεκριμένα τους κάτοικους των πόλεων της Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Φλώρινας και Κιλκίς. Καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηρ...
Διαβάστε περισσότερα →

ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με 100% κάλυψη

ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με 100% κάλυψη
Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ    Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και  λήγουν στις 19 Απριλίου. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία.  Το πρόγραμμα δέχετα...
Διαβάστε περισσότερα →

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" λόγω COVID-19

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" λόγω COVID-19
Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" λόγω COVID-19   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) "Elevate Greece" και δ...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέα δεδομένα στη κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Νέα δεδομένα στη κατοχύρωση εμπορικού σήματος
Κατοχύρωση εμπορικού σήματος: Νέα νομοθεσία   Το εμπορικό σήμα αποτελεί το το σύμβολο μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα να διακριθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μίας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για τ...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδότησης εργασίας σε επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδότησης εργασίας σε επιχειρήσεις
Νέα δράση ΕΣΠΑ επιδότησης εργασίας σε επιχειρήσεις σε Αν. Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία   Στις 29 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ...
Διαβάστε περισσότερα →