Ανατροπές στα Logistics φέρνει το blockchain λέει το 88% των στελεχών.

Ανατροπές στα Logistics φέρνει το blockchain λέει το 88% των στελεχών

 

 

Υπό την άμεση επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογικών τάσεων, όπως το Blockchain, βρίσκεται το οικοσύστημα των Μεταφορών και των Logistics. Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του κλάδου και συγκεκριμένα το 88%, πιστεύει ότι η τεχνολογία Blockchain θα ανατρέψει με κάποιον τρόπο το χώρο. Οι περισσότεροι, μάλιστα, το 59%, πιστεύουν ότι η ανατροπή θα γίνει μέσα στα επόμενα δύο έως και πέντε χρόνια. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα περίπου (74%) λένε ότι αναζητούν ευκαιρίες μόνο επιφανειακά ή δεν έχουν καν σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή. Με αυτά τα δεδομένα, όπως εκτιμά μελέτη της Boston Consulting Group, οι εταιρείες Μεταφορών και Logistics πρέπει να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους για να επωφεληθούν από την τεχνολογία Blockchain. Η έρευνα της BCG διαπιστώνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία υιοθετείται στον κλάδο Μεταφορών & Logistics είναι μικρότερος από αυτόν που θα περίμενε κανείς, δεδομένης της έκτασης των δυνητικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει αυτή η τεχνολογία. Όσον αφορά τα κύρια εμπόδια για την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας Βlockchain από τον κλάδο, το 60% πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των “παικτών” του χώρου και η έλλειψη ενός οικοσυστήματος είναι βασικά εξ αυτών. Στο μεταξύ, μόνο 16% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι έχει κατανοήσει καλά την τεχνολογία Βlockchain και τις συνέπειες που θα έχει η χρήση της στον κλάδο.  Παράλληλα, μόνο το 20% περίπου των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το blockchain είναι μέσα στις δέκα βασικές στρατηγικές τους προτεραιότητες. 

Προτεραιότητες
“Προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση της, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε κλαδικό επίπεδο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα δημιουργεί αμοιβαία οφέλη σε συμμετέχοντες από όλη την αλυσίδα αξίας”, αναφέρει η μελέτη (Επιλύοντας το παράδοξο της τεχνολογίας Blockchain στον κλάδο Μεταφορών και Logistics). Η έκθεση, πάντως, έδειξε ότι οι εταιρείες του κλάδου αξίζει τον κόπο να λύσουν αυτό το παράδοξο. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ταχύτητα, στην πιστοποίηση, στην ασφάλεια των εμπορευμάτων, στην τιμολόγηση και στη διαδικασία πληρωμών.  Αυτού του είδους τα πλεονεκτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών, υποστηρίζοντας την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, κάτι που λείπει σήμερα στους περισσότερους  εμπλεκόμενους στον κλάδο. Οι εταιρίες θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Βlockchain για την ανάπτυξη εντελώς νέων επιχειρησιακών μοντέλων. “Αυξάνοντας τη διαφάνεια, η τεχνολογία Βlockchain μπορεί να αμβλύνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που συχνά υπάρχει στις πολυμερείς συναλλαγές στον κλάδο Μεταφορών & Logistics. Όμως αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει πιο δύσκολη τη σύγκλιση των διαφορετικών μερών του κλάδου κάτω από ένα κοινό οικοσύστημα”, εξηγεί ο Andrew Schmahl, partner της BCG και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

 

Πηγή:sepe.gr